LEVERANS OCH MONTERING I HELA SVERIGE — ALLTID KOSTNADSFRI SKISS, RÅDGIVNING OCH PRISFÖRSLAG

Djupblästrad med stenglans

Den djupblästrade texten tas fram på samma sätt som den försänkta men man går ner djupare, 7-8 mm istället för 3-4 mm. Genom att man blästrar djupt i stenen uppstår en skuggeffekt. Stenglansen målas på för att ytterligare öka kontrasten.

Djupblästrad text passar vid grövre ytor så som råarbetad, flammad eller finhuggen yta.  De grova ytorna är relativt ljusa vilket gör att skuggeffekten som uppstår vid djupblästring räcker för att få en bra kontrast till texten på gravstenen.

 

Fördelen med djupblästrad text är att den syns tydligt även när gravstenen är blöt (se bildexempel till höger). En annan fördel med djupblästrad text är att då texten inte är målad innebär det att den inte behöver renoveras utan ser bra ut även efter lång tid.

Nackdelen med djupblästrad text är att det går inte att göra på för små detaljer eller tunna linjer. En annan nackdel är att smuts kan lägga sig i de djupa spåren och gravstenens grova ytor kan ge upphov till lavar och mossa.

Våra andra textbearbetningar

Klicka på en bearbetning nedan för mer information*