LEVERANS OCH MONTERING I HELA SVERIGE — ALLTID KOSTNADSFRI SKISS, RÅDGIVNING OCH PRISFÖRSLAG

Upphöjd i spegel

Upphöjd polerad text i spegel innebär att alla textrader är inneslutna i samma efterhuggna yta.

Upphöjd text i spegel utförs på en efterhuggen botten för att kontrasten mellan den polerade upphöjda ytan och bakgrunden skall bli så hög som möjligt. En mörkare stensort ger högre kontrast mellan den efterhuggna och polerade ytan.

 

Fördelen med en upphöjd text i spegel är att den kräver minimalt med underhåll då det inte finns färg tillagd som kan nötas över tid.

Nackdelen med upphöjd text i spegel är att den inte kan utföras på detaljer som är för tunna då det annars löper risk att gå sönder. Den grova ytan runt text och dekor behöver rengöras för att motverka beväxning.
Upphöjd text i spegel kan upplevas svår att se när stenen är våt (se bildexempel till höger).
Om polerad yta sparats för framtida text kan det uppstå färgskillnader på den nya efterhuggna ytan som stått skyddad från yttre faktorer/patina.