LEVERANS OCH MONTERING I HELA SVERIGE — ALLTID KOSTNADSFRI SKISS, RÅDGIVNING OCH PRISFÖRSLAG

Upphöjd

Upphöjd text innebär att framsidan på gravstenen efterhuggs, den enda polerade ytan som kvarstår är själva texten.

Upphöjd text utförs på en efterhuggen botten för att kontrasten mellan den polerade upphöjda ytan och bakgrunden skall bli så hög som möjligt. En mörkare stensort ger högre kontrast mellan den efterhuggna och polerade ytan.

Fördelen med en upphöjd text är att den kräver minimalt med underhåll då det inte finns färg tillagd som kan nötas över tid.

Nackdelen med upphöjd text är att den inte kan utföras på detaljer som är för tunna då det annars löper risk att gå sönder. Den grova ytan runt text och dekor behöver rengöras för att motverka beväxning.
Upphöjd text kan upplevas svår att se när stenen är våt (se bildexempel till höger).
Om polerad yta sparats för framtida text kan det uppstå färgskillnader på den nya efterhuggna ytan som stått skyddad från yttre faktorer/patina.