Beställningsunderlaget – GDR

När du har gjort dina val här på sidan och beställt ditt kostnadsfria ritningsförslag som vi kallar för GDR (Gravestone Design Request) så påbörjar vi arbetet med att analysera dina val. Vi säkerställer så att vi har all information vi behöver och påbörjar sedan arbetet med att skapa en produktionsritning. Vid behov kontaktar vi dig för att fråga om sådant som är oklart för att inte missa någon detalj.

För dig återstår nu bara att granska informationen och ritningen. Tveka inte att kontakta oss om något är oklart eller om du vill justera något i ritningen så uppdaterar vi efter behov. Vi erbjuder upp till fem kostnadsfria ritningsförslag, därefter tillkommer en administrativ avgift.

När allt ser ut som du önskar och du vill beställa stenen är det bara att signera och skicka in underlaget till oss. Det är viktigt att beställningsunderlaget är signerat av gravrättsinnehavaren dvs. den/dom som råder över vad som får sättas upp på gravplatsen. Ritningen ska därefter även godkännas av kyrkogårdsförvaltningen, den formella ansökan tar vi hand om och meddelar dig när vi får klartecken och kan påbörja tillverkningen.