Verkstad & arbetsmiljö

Edurus är ett svenskt bolag, med svenska ägare, grundat av Marcus Skinnar. Tillverkningen och leveransen av våra gravstenar sker endast i väl kontrollerade och certifierade arbetsmiljöer som regelbundet inspekteras av tredje part.

Kulturarv

Våra gravstenar tillverkas i Malung på Malung Stenfabrik i Dalarna samt i Chongwu, Kina. I Malung arbetar vi med att återskapa en hantverkstradition och förmågor som tyvärr till största delen glömts bort i Sverige. I Malungs Stenfabrik tillverkar vi Edurus Nordiska kollektion med sten från stenbrott i Norden. Det närmaste ligger bara sex mil från fabriken.

Chongwu-provinsen har varit centrum för stenhuggning i rakt nedstigande led sedan 1300-talet och förvaltar ett unikt kulturarv. Många av våra medarbetere kommer från stenhuggarsläkter med 1000 års tradition. Deras hantverksskicklighet att skapa konst i sten efter förlagor i bilder och skisser är exceptionell och saknar idag motstycke i Sverige.

Arbetsprocess

Det är viktigt att arbeta med nollvision för misstag. Därför har företaget utvecklat en tydlig arbetsprocess där det detaljerade arbetet noggrant dokumenteras och utvärderas.

Frakt

Den grundläggande stentillverkningen sker i Malung och transporter sker med tåg och lastbil. Då stenen är importerad fraktas stenen med containerfartyg till Europa.

Arbetsmiljö

Samtliga som arbetar i stentillverkningen måste genomgå säkerhetsutbildning. Arbetsutrustning, som skyddskläder och andningsmasker, är obligatoriska och kontroller och fortbildning genomförs kontinuerligt.

Säkerhet

Stenarna är säkrade i fundamentet av godkända stensättare. Vi följer Centrala Gravvårdskommiténs regelverk gällande Säker Montering.

https://www.skkf.se/sites/default/files/editorial/2019_montering_och_provning_av_gravvardar_for_entreprenorer_och_privatpersoner.pdf