Verkstad & arbetsmiljö

Edurus är ett svenskt bolag som ägs av Marcus och Erika Skinnar. Tillverkningen och leveransen av våra gravstenar sker endast i väl kontrollerade och certifierade arbetsmiljöer som regelbundet inspekteras av tredjepart.

Kulturarv

Gravstenarna tillverkas i Kina. Chongwu-provinsen har varit centrum för stenhuggning i rakt nedstigande led sedan 1300-talet och förvaltar ett unikt kulturarv. Deras förmåga att skapa i sten efter förlagor i bilder och skisser är exceptionell och saknar motstycke i Sverige.

Arbetsprocess

Det är viktigt att arbeta med nollvision för misstag. Därför har företaget utvecklat en tydlig arbetsprocess där det detaljerade arbetet noggrant dokumenteras och utvärderas. Detta leder inte bara till en bättre och säkrare arbetsprocess för stenhuggarna, utan minskar även oro och stress för dem som får en sten levererad till sig.

Frakt

Den grundläggande stentillverkningen sker i Kina och stenarna fraktas med containerfartyg till Europa. För att minimera transporter är det viktigt att varje sten är korrekt och att eventuella fel upptäcks före lastning.

Arbetsmiljö

Samtliga som arbetar i stentillverkningen måste genomgå säkerhetsutbildning. Arbetsutrustning, som skyddskläder och andningsmasker, är obligatoriska och kontroller och fortbildning genomförs kontinuerligt.

Säkerhet

Stenarna är säkrade i fundamentet av godkända stensättare. Vi följer Centrala Gravvårdskommiténs regelverk gällande Säker Montering.

https://www.skkf.se/sites/default/files/editorial/2019_montering_och_provning_av_gravvardar_for_entreprenorer_och_privatpersoner.pdf