Verkstad & arbetsmiljö

Edurus är ett svenskt bolag som ägs av Marcus och Erika Skinnar. Tillverkningen och leveransen av våra gravstenar sker endast i väl kontrollerade och certifierade arbetsmiljöer som regelbundet inspekteras av tredjepart.

Kulturarv

Gravstenarna tillverkas i Kina. Chongwu-provinsen har varit centrum för stenhuggning i rakt nedstigande led sedan 1300-talet och förvaltar ett unikt kulturarv. Deras förmåga att skapa i sten efter förlagor i bilder och skisser är exceptionell och saknar motstycke i Sverige.

Arbetsprocess

Det är viktigt att arbeta med nollvision för misstag. Därför har företaget utvecklat en tydlig arbetsprocess där det detaljerade arbetet noggrant dokumenteras och utvärderas.

Frakt

Den grundläggande stentillverkningen sker i Kina och stenarna fraktas med containerfartyg till Europa.

Arbetsmiljö

Samtliga som arbetar i stentillverkningen måste genomgå säkerhetsutbildning. Arbetsutrustning, som skyddskläder och andningsmasker, är obligatoriska och kontroller och fortbildning genomförs kontinuerligt.

Säkerhet

Stenarna är säkrade i fundamentet av godkända stensättare. Vi följer Centrala Gravvårdskommiténs regelverk gällande Säker Montering.

https://www.skkf.se/sites/default/files/editorial/2019_montering_och_provning_av_gravvardar_for_entreprenorer_och_privatpersoner.pdf