LEVERANS OCH MONTERING I HELA SVERIGE — ALLTID KOSTNADSFRI SKISS, RÅDGIVNING OCH PRISFÖRSLAG

Gröngrå granit

Den gröngråa graniten bryts i Indien. Graniten är en relativt mörk djupbergart, grovkorning, och har ett grönstick i sig, därav namnet.

Då den polerade ytan är relativt brokig rekommenderas ett tydligt teckensnitt i en ljus färg på en sten med denna granit.
Den grågröna graniten har låg mönsteravvikelse och jämn kulör.

Fördelen med gröngrå granit är att den med sitt grönstick har en unik färg.

Nackdelen med gröngrå granit är att den brokiga ytan kan ge ett rörigt intryck och texten kan vara svår att se om man inte väljer ett tydligt teckensnitt och en tydlig färg.

Bearbetningar

Exempel på olika bearbetningar av stenens yta

Granit vid polerad sten Polerad
Granit vid finslipad sten Finslipad
Granit vid mattslipad sten Mattslipad
Granit vid Finhuggen sten Finhuggen
Granit vid Pikhuggen sten Pikhuggen
Granit vid Flammad sten Flammad
Granit vid Råarbetad sten Råarbetad