LEVERANS OCH MONTERING I HELA SVERIGE — ALLTID KOSTNADSFRI SKISS, RÅDGIVNING OCH PRISFÖRSLAG

Svart granit

Svart diabas, som förenklat kallas svart granit är en exklusiv, väldigt tät och homogen sten som har mycket liten färg- och kornstrukturvariation.

Diabasens egenskaper gör att man på förhand vet hur stenen kommer att se ut. En fördel är därmed att det går att beställa tillbehör i granit till sin gravsten i efterhand och veta att de har samma färgnyans som livstenen.

Vid tillverkning av gravstenar använder man sig av olika bearbetningar för att få vackra kontraster i stenen. Släta, polerade ytor är mörkare än grova/huggna ytor för samma sten. Ju mörkare stenen är, desto högre är kontrasten mellan en polerad och en huggen yta. Svart granit lämpar sig därför mycket bra för vackra dekorer och skulpturer där kontrasterna tar ut sin rätt.

Både upphöjd samt försänkt, efterhuggen eller försänkt, vit-, guld- och silvermålad text och dekor passar bra på svart polerad granit.

Svart granit är den enda stenen som det går att göra fotoblästring på, d.v.s. att med laser rista in ett foto på gravstenen.

Enda nackdelen med svart granit är egentligen att den p.g.a. sin täthet är tung och omständlig att hantera och då det rör sig om en gångbergart kan det vara svårt att få tag i stora block av svart granit.

Bearbetningar

Exempel på olika bearbetningar av stenens yta

Granit vid polerad sten Polerad
Granit vid finslipad sten Finslipad
Granit vid mattslipad sten Mattslipad
Granit vid Finhuggen sten Finhuggen
Granit vid Pikhuggen sten Pikhuggen
Granit vid Flammad sten Flammad
Granit vid Råarbetad sten Råarbetad