Beställning och ansökan

Det är gravrättsinnehavaren som råder över vad som får sättas upp på gravplatsen. Innan montering av en gravsten behöver kyrkogårdsförvaltningen ge sitt medgivande för uppsättning.

Kontrollera att allt är korrekt innan beställning, länken till din orderförfrågan är alltid uppdaterad till den senaste upplagan -din ritning och offert är det som framöver ligger till grund för tillverkning och faktura. 

Gravrättsinnehavare

Den/de som ytterst ansvarar för gravplatsen kallas för gravrättsinnehavare. Önskar du gå vidare i beställningsprocessen enligt det förslag vi tagit fram behöver vi därför ett skriftligt godkännande av den/de som är innehavare av gravrätten. Ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen om du är osäker på vem som är gravrättsinnehavare i er familj eller om det behöver upprättas ett nytt avtal med förvaltningen.

Kyrkogårdsförvaltningen

Ritningen och offerten vi tagit fram till dig är alltså även utformad som en ansökan till kyrkogårdsförvaltningen. När vi mottagit din beställning av gravstenen, med den av gravrättsinnehavaren godkända ritningen, har vi möjlighet att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen för att få tillåtelse att montera stenen. Vanligtvis tar det ca.1-2 veckor men det kan ibland ta längre tid innan vi får ett utlåtande. Du får en bekräftelse per e-post genom beställningsprocessens olika steg.

Om det finns en befintlig gravsten som ska forslas bort kan det komma att kräva en särskild ansökan för detta, det finns även kyrkogårdsförvaltningar som kräver att särskild blankett ska fyllas i av gravrättsinnehavaren. Vi tillhandahåller detta om det skulle bli aktuellt. 

Avslag

Om ansökan mot förmodan får avslag, exempelvis på grund av att det finns särskilda riktlinjer för gravplatsen finns möjligheten att måttanpassa eller byta till en annan gravstensmodell. Kyrkogårdsförvaltningen kan även ge avslag på grund av att det inte är gravrättsinnehavaren som godkänt ritningen eller om ni är flera som delar ansvaret för gravplatsen varpå alla behöver uppvisa sitt medgivande.