Betalning, leverans och montering

Edurus beräknar leveranstiden för skräddarsydd och specialdesignad gravstenen till 12-16 veckor från produktionsstart. För snabbare leverans välj en gravsten i katalogutförande; endast 4-6 veckor från produktion till montering.

Faktura 30 dagar

När Edurus har mottagit både gravrättsinnehavares samt kyrkogårdsförvaltningens godkännande påbörjas tillverkningen av gravstenen. I samband med produktionsstart skickar vi ut din faktura per e-post med 30 dagars betaltid. Om orderns värde överstiger 45000 kr tillämpas förskottsbetalning på halva beloppet innan tillverkningen startar.

Fakturan behöver vara utställd på en privatperson som ansvarar för betalningen, men kan märkas med dödsboets namn. Vi förvarar gravstenen på vårt lager till dess vi mottagit full betalning. 

Betalning via Svea Bank AB

Om du meddelar oss under beställningsprocessen att du önskar del- eller direktbetalning erbjuder vi detta via Svea Bank. När Edurus har mottagit beställares, gravrättsinnehavares samt kyrkogårdsförvaltningens godkännande skapar vi ett ärende hos Svea Bank.
 
När ordern är godkänd får du ett mejl från Svea som innehåller en länk för att aktivera ärendet, länken är giltig i 48 timmar. När du har godkänt Sveas allmänna villkor och ärendet aktiverats gör Svea en kreditprövning och du erbjuds olika betalningsalternativ. De betalningsmetoder som finns är kortbetalning, fakturabetalning, delbetalning, direktbetalning via internetbank samt Swish. Vilka av dessa betalningsmetoder som Svea kan erbjuda just i ditt ärende avgör kreditprövningen.

Tillverkning startar när betalmetod valts, en orderbekräftelse med preliminär monteringsmetod skickas ut per e-post.

Mer information och allmänna villkor hittar du här.

Inför montering

Vi emotser tacksamt så mycket information som möjligt om gravplatsen i tidigt skede för att underlätta planeringen och utföra vårt uppdrag på bästa sätt. Är det en familjegrav med plats för flera gravstenar eller med befintlig gravsten meddelar du oss önskad placering samt namn på befintlig sten. Notera att vi dock alltid måste rätta oss efter kyrkogårdens regelverk för placering av gravsten.

Leveranstid

Leveranstiden, från produktionsstart till monterad sten, skiljer sig beroende på hur du valt att designa gravstenen. Du får en preliminär monteringsplan i samband med din orderbekräftelse. Montering sker alltid anpassat till rådande markförhållanden.
Vid snö/tjäle eller i väntan på att marken ska stabiliseras efter en jordbegravning förvaras stenen på vårt lager. Räkna med att det tar ca. 6–12 månader efter kistgravsättning till dess att montering av gravstenen kan utföras på ett säkert sätt utan att gravstenen ska börja luta eller röra på sig. 

Gravstenar i katalogutförande 4-6 veckor:

-Gäller gravsten i samma storlek, granitsort och ytbehandling som i vårt katalogutbud
-Välj fritt bland Edurus teckensnitt och standarddekorer
-Har stenen ett tillval i bildexemplet finns det tillgängligt till en extra kostnad
-Gäller även vid val av porslinsfoto till en gravsten från katalogsortimentet

Skräddarsydda gravstenar 12-16 veckor:

-Edurus gravstenar fritt anpassade efter önskemål
-Specialdesignade gravstenar och skulpturer
-Gäller vid val av tillbehör såsom fotoblästring, planteringssockel och ramar

Monteringsmetoder

Det finns olika metoder för att montera en gravsten, vilken monteringsmetod som används beror på gravstenens storlek, särskilda markförhållanden på kyrkogården eller att platsen redan är förberedd med exempelvis en gjuten balk. Det som förenar de olika tillvägagångssätten är att de håller sig inom det regelverk som Centrala gravvårdskommittén fastställt som säkra monteringsmetoder

Det allra vanligaste sättet är att gravstenen monteras med en GRO-sockel, ett fundament i lättbetong och dubbar av rostfritt stål som anpassas utifrån gravstenens storlek. Det går också att montera gravstenen med markdubb, granitfundament eller att en tredjedel av gravstenens höjd monteras under mark. Monteringsmetoden framkommer på din orderbekräftelse. 

Monteringsbesked

Edurus meddelar när gravstenen är på plats på kyrkogården, en monteringsbekräftelse med ett foto på gravstenen skickas ut per e-post. Det går inte att boka en tid för installationen, monteringsrutterna sätts utifrån flertalet gravstenar som ska monteras inom samma område.

Att tänka på när gravstenen monterats

Observera att en nyligt monterad gravsten är känslig för stötar och rörelser. Jorden måste sätta sig kring fundamentet och lim som används nedåt mot förankringen måste få tid att härda innan monteringen är helt stabil. Om man ruckar eller skakar på gravstenen direkt efter den har blivit monterad skadar man monteringen och riskerar att få en gravsten som inte längre står säkert. Det ingår i kyrkogårdsförvaltningens uppdrag att testa monteringens stabilitet, detta görs tidigast 2–6 månader efter en installation.

Om du trots allt känner dig osäker på att gravstenen monterats korrekt är det bäst att kontakta personalen på kyrkogården i ett första skede. Om något mot förmodan inte står rätt till så åtgärdar vi problemet. Klicka här för mer information om garanti.