Betalning, leverans och montering

Edurus beräknar leveranstiden för gravstenen till ca.10-12 veckor från produktionsstart.

Faktura

När Edurus har mottagit både gravrättsinnehavares samt kyrkogårdsförvaltningens godkännande påbörjas tillverkningen av gravstenen. I samband med produktionsstart skickar vi ut din faktura per e-post med 30 dagars betaltid. Fakturan behöver vara utställd på en privatperson som ansvarar för betalningen, men kan märkas med dödsboets namn. Om det finns behov av att dela upp betalningen erbjuder vi en räntefri avbetalningsplan på tre månader. Uppge detta vid din beställning. Vi förvarar gravstenen på vårt lager tills vi mottagit full betalning.

Inför montering

Vi emotser tacksamt så mycket information som möjligt om gravplatsen i tidigt skede för att underlätta planeringen och utföra vårt uppdrag på bästa sätt. Är det en familjegrav med plats för flera gravstenar eller med befintlig gravsten meddelar du oss önskad placering samt namn på befintlig sten. Notera att vi dock alltid måste rätta oss efter kyrkogårdens regelverk för placering av gravsten.

Leveranstid

Leveranstiden för din gravsten är normalt ca. 10–12 veckor från produktionsstart. Du får en preliminär monteringsplan i samband med din monteringsbekräftelse. Monteringen sker utifrån markförhållanden på plats och generellt, vid vintertid kan gravstenen komma att förvaras på vårt lager tills tjälen släppt och monteringsrutterna är i gång igen. Vid jordbegravning behöver vi information om när gravsättningen ägt rum då det kan behövas ca.6–12 månader för marken att stabiliseras innan monteringen av gravstenen kan utföras på ett säkert sätt och utan att gravstenen ska börja luta eller röra på sig. 

Monteringsmetoder

Det finns olika metoder för att montera en gravsten, vilken monteringsmetod som används beror på gravstenens storlek, särskilda markförhållanden på kyrkogården eller att platsen redan är förberedd med exempelvis en gjuten balk. Det som förenar de olika tillvägagångssätten är att de håller sig inom det regelverk som Centrala gravvårdskommittén fastställt som säkra monteringsmetoder

Det allra vanligaste sättet är att gravstenen monteras med en GRO-sockel, ett fundament i lättbetong och dubbar av rostfritt stål som anpassas utifrån gravstenens storlek. Det går också att montera gravstenen med markdubb, granitfundament eller att en tredjedel av gravstenens höjd monteras under mark. Monteringsmetoden framkommer på din orderbekräftelse. 

Monteringsbesked

Edurus meddelar när gravstenen är på plats på kyrkogården, en monteringsbekräftelse med ett foto på gravstenen skickas ut per e-post. Det går inte att boka en tid för installationen, monteringsrutterna sätts utifrån flertalet gravstenar som ska monteras inom samma område.

Att tänka på när gravstenen monterats

Observera att en nyligt monterad gravsten är känslig för stötar och rörelser. Jorden måste sätta sig kring fundamentet och lim som används nedåt mot förankringen måste få tid att härda innan monteringen är helt stabil. Om man ruckar eller skakar på gravstenen direkt efter den har blivit monterad skadar man monteringen och riskerar att få en gravsten som inte längre står säkert. Det ingår i kyrkogårdsförvaltningens uppdrag att testa monteringens stabilitet, detta görs tidigast 2–6 månader efter en installation.

Om du trots allt känner dig osäker på att gravstenen monterats korrekt är det bäst att kontakta personalen på kyrkogården i ett första skede. Om något mot förmodan inte står rätt till så åtgärdar vi problemet. Klicka här för mer information om garanti.