Stenvård

En gravsten står utsatt för väder och vind och mår bra av omvårdnad. Edurus finns till hands om du behöver hjälp med tvätt och renovering av din gravsten.

Skötsel och renovering av gravsten

Granit är ett naturmaterial som är beständigt och inte påverkas nämnvärt av tiden, men materialet mår ändå bra av viss aktsamhet och omvårdnad. Stenen kan påverkas till viss del av sol, regn, smuts, alger och mossa. Vi rekommenderar att hålla stenen ren och tvätta den vid behov för bästa varaktiga skydd, helst vid fuktig väderlek. Edurus impregnerar inte graniten.

Tvätta gravstenen med ljummet vatten. Vid hårt nedsmutsad yta kan ett milt tvättmedel med neutralt pH-värde användas, späd ut med vatten. En polerad yta torkas enkelt av med mjuk trasa eller svamp. Se till så att inga sandkorn repar ytan. En grovhuggen sten klarar en mer hårdhänt tvätt, använd en borste för att få bort smuts och beväxning.

Efter att tiden går blir målad och förgylld text och dekor mer och mer skör, så det gäller att vara försiktig när man tar bort smuts som lagt sig i fördjupningar i text och dekor. Rengör mycket varsamt för att undvika att råka skrapa loss färg, putsa eventuellt med mjuk tandborste.

En grovrengöring kan ske med högtryck eller särskild syratvätt men bör utföras av en fackman, kontakta oss för mer information.

Bra att tänka på vid vård av gravsten

Graniten är känslig för bland annat stearin, olja, rost och hög hetta. Ställ aldrig gravljus eller marschaller på eller i omedelbar närhet av gravstenen så att stänk kan uppstå. All form av fett och olja som tränger in i gravstenen är mycket svårt att få bort. 

Lägg ingen vinterkrans eller likvärdigt på eller mot stenen, då dessa ofta innehåller ståltråd som snart börjar rosta. Även växters egna oljor kan fälla av och missfärga ytor vilket kan vara bra att ha i åtanke framför allt om man köpt en ljus sten.

Familjegrav och återbruk

Kanhända har du en familjegrav med en gammal gravsten som du vill lägga till fler namn på, eller valt att överta en återvunnen gravsten på kyrkogården som du vill slipa om. Kanske har du funnit en natursten som du vill använda på graven. Edurus kan hjälpa dig med textkomplettering och möjlighet att förnya en gravsten.

Vid textkomplettering behöver vi hämta gravstenen till vårt stenhuggeri för att skapa en ritning för den nya texten och eventuella dekorer. Upphämtningen och ritningen måste vara godkänd av både gravrättsinnehavare och kyrkogårdsförvaltningen innan arbetet kan påbörjas.

Förhållanden som påverkar renovering och textkomplettering av gravstenen

Om gravstenen är mycket gammal eller tunnare än 10 cm avråder vi från omslipning, det kan ibland vara svårt att avgöra från en bild om stenens kvalitet är bristfällig. Kontakta oss gärna, vi tar beslut från fall till fall.

Om gravstenen är väldigt stor, över 0,7 m² vid 10 cm tjocklek, eller väger mer än 150 kg kan vi inte utföra kompletteringen.

En natursten behöver vara ”len som ett äggskal” för att resultatet ska bli bra vid gravering.

Återmontering av gravsten

Om befintligt fundament inte längre anses säkert kan det tillkomma extra kostnader för återmonteringen av gravstenen. Vid upphämtning av gravstenen undersöker vi om den är säkert monterad. Om det skulle visa sig att den inte står säkert meddelar vi det, samt kostnaden för att åtgärda detta, samtidigt som vi skickar ut ritningen för godkännande.

För mer information om säker montering se länk till CGK