Natursten

Minnesmärken av natursten har genom tiderna använts för att markera en gravplats eller en viktig händelse i nära på alla kulturer. Naturstensbrott finns att finna världen över och det är inte konstigt att vi dras till detta material som är så variationsrikt, vackert och som brukats och bevarats i årtusenden.

När vi pratar om natursten är det inte bara materialet som väcker associationer. Det handlar kanske lika mycket om en naturlig form; ett av naturen format och bearbetat stycke sten. I Edurus stenhuggeri bearbetas materialet från råa stenblock till mjukt formade, släta polerade eller råarbetade gravstensmodeller efter önskemål. Det som huggs i sten blir unikt tack vare naturstenens egenskaper och de personliga detaljer och önskningar varje gravsten ger uttryck för.

I Edurus katalogsortiment finns ett flertal gravstensmodeller som för tankarna till naturformade kreationer. Kanske har du en egen idé på hur gravstenen ska se ut eller möjligtvis en egen natursten som du önskar gravera text på? Kontakta oss för rådgivning så hjälper vi dig.