Liggande gravstenar

Ovan finner du nio liggande gravstensmodeller som ingår i Edurus standardsortiment. Produktbilderna fungerar som inspiration för designen, du kan välja fritt bland Edurus färger, typsnitt och motiv för att formge stenen med ett personligt uttryck. Om du inte hittar en modell som passar så kan vi istället hjälpa dig med en egen design.

Modell utifrån gravplatsen

En liggande gravsten är ett fint komplement till en familjegrav med plats för både stående och liggande stenar och är vanligt förekommande på urngravar. På många av landets kyrkogårdar finns det riktlinjer för hur en gravplats får utsmyckas. Vid valet av gravplats får du information om eventuella regelverk som gäller vid uppsättandet av en gravsten, det kan röra sig om särskilda mått eller annat som rör gravstenens utseende och tillbehör. Meddela oss om detta så hjälper vi till att anpassa stenen efter kyrkogårdens krav.

Om du inte hittar en liggande gravsten i vårt utbud som stämmer överens med dina önskemål kan vi designa en skräddarsydd sten helt utifrån dina önskningar.

Bra att ha i åtanke

En liggande sten är mer utsatt för väderlek än en stående sten och kan stå skymd under snö i vintertid. Därför är det bra att komma ihåg att stenen mår bäst av ett visst mått av underhåll. Mossa och beväxning får lättare fäste på råa ytor varpå en slät sten är att föredra om man inte har möjlighet att rengöra och eventuellt renovera gravstenen. En slät gravsten är lätt att torka av och underlättar skötseln. Målade ytor i text och dekorer blir med tiden skörare och kan komma att behöva bättras på. En upphöjd eller djupblästrad text utan tillförd färg är därför ett långsiktigt bra alternativ för en liggande sten.

Fördelar med liggande gravsten

  • En liggande gravsten är generellt sett mindre och passar därför bättre på en mindre gravplats.
  • En liggande gravsten är oftast billigare än en stående gravsten och har en lägre monteringskostnad då den är lättare att hantera.
  • En liggande gravsten påverkas inte särskilt med tiden när det kommer till placering och montering. Det kan hända att den sjunker något medan fundamentet på en stående gravsten oftast påverkas mer.

Nackdelar med liggande gravsten

  • En liggande gravsten med färg i text och dekor utsätts för mer slitage och behöver därför lite mer underhåll. Vi rekommenderar inte förgylld text och dekor på en liggande gravsten då risken för nötning är stor, väljer du förgylld bearbetning till den liggande stenen gäller inte Edurus garanti för textens hållbarhet.
  • En liggande gravsten syns inte lika bra på långt avstånd och riskerar att exempelvis bli täckt av snö.
  • Då en liggande gravsten för det mesta är mindre får det inte plats med så mycket text på stenen.

Leverans och montering

Leveranstiden beräknat från produktionsstart är densamma för liggande och stående stenar. Montering sker inom 4-6 veckor efter produktionsstart om du valt en sten i samma design som vårt katalogutbud. Skräddarsydd eller specialdesignad sten monteras inom 12-16 veckor från dagen du mottagit din orderbekräftelse och tillverkningen startat.

För att installationen ska ske smidigt och utan förseningar är det viktigt att vi får information om gravplatsen, särskilt om det finns befintliga stenar på graven som våra montörer ska ta hänsyn till. En liggande sten placeras vanligtvis ett par centimeter under marknivå, den kan monteras lätt lutande på graven för att underlätta vattenavrinning.