Stående gravsten

Ovan finner du stående gravstensmodeller från Edurus sortiment, allt ifrån enkla klassiska stenar till mer avancerad skulpturhuggning. Produktbilderna fungerar som inspiration för er design, du kan välja fritt bland Edurus färger, typsnitt och motiv för att formge stenen med ett personligt uttryck. Om du inte hittar en modell som passar så kan vi istället hjälpa dig med en egen design.

Modell efter gravplats

En del av landets kyrkogårdar har specifika krav för hur en gravsten, lister och ramar får vara utformade. Detta är information som gravrättsinnehavaren får i samband med att en gravplats väljs ut och brukar sammanställas i det avtal som skrivs med kyrkogårdsförvaltningen. Kontrollera om du har fått ett gravbrev med information, eller kontakta oss så hjälps vi åt att ta reda på vilken typ av sten som är godkänd att sättas upp på gravplatsen.

Edurus har ett brett utbud av stående gravstenar och då alla stenar tillverkas per beställning finns det möjlighet att anpassa mått och utformning efter behov.

Rådgivning kring design

En gravsten beställs oftast en tid efter begravningen och till skillnad från alla val i samband med begravningen kan det bli ett köp du förväntas hantera utan hjälp från en begravningsbyrå. Valet av gravsten känns oftast både viktigt och svårt, och de flesta vet relativt lite om hur en beställning går till. Edurus gravstensrådgivare finns tillhands per telefon, chatt och mejl och leder dig genom hela processen.

Om du inte hittar en stående gravsten i vårt utbud som stämmer överens med dina önskemål kan vi designa en skräddarsydd gravsten utifrån dina önskningar. Välj produktkategori Egen design för att beskriva och skicka in dina önskemål eller ring oss så tar vi det därifrån.

Bra att ha i åtanke

Alla gravstenar ska monteras i enlighet med Centrala Gravvårdskommitténs regelverk. Edurus garanterar att stenen blir monterad på ett korrekt sätt och kyrkogårdens personal utför tester och regelbundna kontroller för att säkerställa att stenen inte utgör någon fara för allmänheten. Men sättningar i marken kan på sikt leda till att stenen börjar luta. Detta innebär att man över tid kan behöva byta ut fundamentet under mark för att stabilisera gravstenen.

Fördelar med en stående gravsten

  • En stående gravsten är lämplig vid en familjegrav då många namn ska få plats stenen. Meddela oss om vi ska reservera plats för framtida gravyr på stenen så anpassar vi layouten efter behov.
  • En stående gravsten har större möjligheter att utformas på ett mer personligt sätt då det finns ett större utbud av modeller, tillbehör och plats för utsmyckningar såsom foto och personliga motiv.
  • En stående gravsten reser sig över marken vilket gör att text och dekor utsätts för mindre slitage. Alla Edurus stående stenar går att få med eller utan synlig sockel.

Nackdelar med en stående gravsten

  • En stående gravsten är oftast dyrare än en liggande sten, prisbilden ökar även gällande monteringskostnad.
  • En stående sten kan med tiden börja luta på grund av sättningar i marken, kyrkogården kontaktar gravrättsinnehavaren om det krävs nytt fundament för att stenen ska stå stabilt och rakt igen.
  • En stående sten kräver stabil mark för säker montering, därför kan man behöva vänta 6-12 månader efter gravsättning av en kista innan en stående sten kan upprättas på gravplatsen.

Leverans och montering

Leveranstiden beräknat från produktionsstart är densamma för liggande och stående stenar. Montering sker inom 4-6 veckor efter produktionsstart om du valt en sten i samma design som vårt katalogutbud. Skräddarsydd eller specialdesignad sten monteras inom 12-16 veckor från dagen du mottagit din orderbekräftelse och tillverkningen startat.

För att installationen ska ske smidigt och utan förseningar är det viktigt att vi får information om gravplatsen. Är det en urn- eller kistgrav, när har gravsättningen skett och ska det finnas plats för flera stenar på graven? En stående sten monteras så att fem centimeter av stenens eller sockelns höjd är placerad under marknivå.