Monteringsinformation

Monteringsinformation

Det finns hårda krav som skall uppfyllas för att en gravsten skall anses vara säkert monterad. En säkert monterad gravsten skall kunna stå emot att någon avsiktligt försöker få omkull den, men samtidigt vara ruckbar. Det vill säga att den skall kännas lite lös när man tar på den. Nedan förklarar vi varför det är på detta sätt.

Vi på Edurus arbetar efter de regler som finns för att säkerställa att våra gravstenar skall stå säkert. Se länk nedan till det regelverk som finns ang. säker montering av gravsten.

Se dokumentet ”Montering och provning av gravvårdar” från Centrala Gravvårdskommiteen,(CGK) tredje upplagan 2012-09-13.

1. Det är inte tillåtet att limma fast livstenen mot förankringen. Denna regel är satt dels för att dubbarna som används vid montering skall kunna kontrolleras i efterhand. En annan anledning till att livstenen inte får limmas fast är att den lätt skall kunna tas bort för möjlig framtida textkomplettering/renovering eller vid omgrävning.

2. Enbart godkända fundament får användas för säker montering av gravstenar.

3. Dubben som används vid montering skall vara rostfri och ha en bestämd dimension gentemot gravstenens storlek.

4. Hålen i gravstenen skall ha en diameter som är 2-4 mm större än diametern på dubben som används och vara minst 7 cm djupa.

Nymonterade gravstenar är känsliga för stötar och rörelser
Den nygrävda jorden måste sätta sig och lim som används nedåt mot förankringen måste få tid att härda innan monteringen är helt stabil. Kyrkogårdarna själva väntar mellan 2-6 månader innan de testar monteringens stabilitet för att den skall få bli helt stabil innan den testas. Om man ruckar/skakar på stenen direkt efter den har blivit monterad skadar man monteringen och riskerar att få en gravsten som inte längre står säkert.

Om ni känner er osäkra på att er sten har monterats på ett säkert sätt, är det bästa att ni tar kontakt med personalen på kyrkogården så att de kan utföra ett trycktest för att säkerställa att gravstenen står säkert. Ta kontakt med oss om något mot förmodan inte står rätt till så åtgärdar vi problemet.

Det finns olika sätt att montera gravstenar på.
Det vanligast är att man använder sig av en lättbetongssockel en så kallad GRO-sockel. Utöver detta alternativ finns det kyrkogårdar som vill att stenen ska monteras med markdubb, flexia, granitsockel eller på en befintlig nedgrävd balk. I undantagsfall vill kyrkogården att stenen skall gjutas fast med cement, detta medför en högre monteringskostnad bl.a. för att det är mer tidskrävande. Vi anpassar monteringsmetoden utifrån de lokala anvisningarna i samråd med kyrkogårdsförvaltningen.