Komplettering och renovering gravsten

Textkomplettering

Vi på Edurus har lång erfarenhet av textkompletteringar på gravstenar. Vi ser alltid till att den nya texten passar med den som är på befintlig gravsten.

Först upprättar vi ett ärende med en ansökan till kyrkogårdsförvaltningen. Ansökan behöver även vara skriftligt godkänd av samtliga gravrättsinnehavare. Sedan transporterar vi stenen till vårt stenhuggeri för att utföra arbetet med den nya texten.

För att undvika för stora skillnader i utseendet mellan den nya texten och den sedan tidigare rekommenderar vi alltid en renovering av den gamla texten/dekoren.

Vi skickar alltid förhandsritningen över önskad komplettering samt en offert inklusive alla kostnader till dig/er för godkännande innan vi startar arbetet.


Renovera gravsten

På Edurus har vi lång erfarenhet av renovering av gravstenar. Ofta utförs renovering av gravstenar i samband med textkompletteringar.

Gravstenar som länge funnits på en gravplats påverkas av yttre faktorer som väder och vind eller arbeten på kyrkogården exempelvis gräsklippning och snöröjning. Detta kan i många fall leda till blekning eller missfärgning på gravstenens yta. Regelbunden rengöring av gravstenen kan i de flesta fallen förhindra missfärgning men blekning är svårt att undvika.

Vid renovering av din gravsten arbetar vi med att återskapa ett likvärdigt utseende som vid nytillverkningen. Det kan exempelvis röra sig om omslipning av gravstenen eller att fylla i färg eller guld i text och dekor.


Rengöring

En gravsten står utsatt för väder, vind och arbeten på kyrkogården som exempelvis gräsklippning, och det är därför viktigt med regelbunden rengöring för att den ska hålla sig fin under lång tid.

Edurus finns till hands om du behöver professionell hjälp med rengöring av din gravsten.