Renovera gravsten

Låt oss ta hand om er gravsten för att ge den ny lyster. Renovering på gravstenar utförs oftast i samband med textkomplettering men kan förekomma som separata beställningar.

Gravstenar som funnits på en gravplats under längre tid påverkas av yttre faktorer som sol, regn, bevattning eller arbeten på kyrkogården (ex. gräsklippning och snöröjning). Detta kan leda till blekning och/eller missfärgning samt mekaniska skador. En regelbunden rengöring av gravstenen förhindrar missfärgning medan exempelvis blekning inte kan undvikas om gravstenen utsätts för direkt solsken.

Återskapa gravstenen med en renovering

Vid renovering av en gravsten arbetar vi med att återskapa ett likvärdigt utförande som fanns vid nytillverkningen. Det kan röra sig om att fylla i färg eller guld i text och dekor, eller att finhuggna ytor huggs om för att skapa samma kontrast till (ny) upphöjd polerad text på gravstenen.

Renovera gravsten med en omslipning

Vi erbjuder även möjlighet till omslipning av gravstenen så länge stenen inte är för tunn för den nya bearbetningen av text och dekor. Vid intresse av omslipning av gravsten kontakta oss genom att skicka in nedan formulär för ett offertförslag. Bifoga en bild och mått på den befintliga gravstenen för att vi ska kunna ge ett utlåtande.

Begränsningar

Priset gäller inte för bronstext. I dessa fall tillkommer en kostnad för inköp av ny text.

Om stenen är väldigt stor (väger mer än 150 kg) kan vi inte utföra kompletteringen. Vi utför inga platsjobb.