Textkomplettering

På Edurus har vi lång erfarenhet av textkompletteringar på gravstenar och ser till att den nya texten graveras in så att den passar det som redan står på befintlig gravsten.

För att kunna utföra arbetet med ny text på en befintlig gravsten, egen natursten eller återvunnen gravsten från kyrkogården, transporterar vi stenen till vårt stenhuggeri. Om gravstenen är väldigt stor (väger över 150 kg, över 0,7 m² vid 10 cm tjocklek) eller är mycket gammal är det inte säkert att vi kan åta oss uppdraget, en avvägning sker från fall till fall. Kontakta oss för rådgivning genom att skicka in nedan formulär. Bifoga en bild och mått på gravstenen för att vi lättare ska kunna ge vägledning.  

Innan upphämtning av gravstenen upprättar vi ett ärende med en ansökan till kyrkogårdsförvaltningen, ansökningen ska bli skriftligen godkänd av samtliga gravrättsinnehavare. Vid upphämtning av gravstenen undersöker vi om den är säkert monterad. Om det skulle visa sig att gravstenens fundament behöver bytas ut meddelar vi det. Kostnaden för att åtgärda återmontering tillkommer i offerten.

När gravstenen nått vårt stenhuggeri börjar vi med att rengöra den från smuts, jord, alger och lavar. Vid komplettering av ny text på befintlig gravsten blir oftast skillnaden mellan den nya och befintliga texten stor, då väderlek och yttre faktorer påverkat gravstenen (blekning, färgnötning och dylikt). Vi rekommenderar därför alltid en renovering av den gamla texten/dekoren för att återskapa samma färg och kontraster som kring den nya texten.

Vi påbörjar därefter arbetet med att ta fram en förhandsritning över önskad komplettering på gravstenen. Vi strävar efter att texten och dess bearbetning efterliknar den befintliga i så stor utsträckning som möjligt, med likadant eller liknande typsnitt och utförande, om det inte finns andra önskemål kring utförandet.

Ritningen och offerten inklusive alla kostnader skickas därefter ut för godkännande innan vi startar produktionen, för att vara säkra på att den nya ingraveringen blir rätt. Ritningen ska godkännas skriftligen av samtliga gravrättsinnehavare.

Pris från: 8500 kr

I priset ingår ansökan om godkännande av komplettering på gravstenen hos kyrkogårdsförvaltningen, upphämtning, tvätt, ritning för godkännande innan gravering påbörjas, ommålning/renovering av befintligt namn och dekor, ingravering av ett nytt namn samt återmontering på gravplatsen. Det går även att få offert med pris för komplettering exkl. renovering.

Om befintligt fundament inte uppfyller kraven för säker montering av gravstenen åtgärdar vi detta mot en kostnad på 1200-2200 kr.

Leveranstiden beräknas till ca. 6-8 veckor från upphämtandet till montering av gravstenen.