Skulpturhuggning

Tredimensionell bild

Skulpturhuggning ger dekoren en ytterligare dimension och där med mer känsla. Den skulpturhuggna dekoren kan ha flera olika ytbehandlingar som blästrad, mattslipad, finslipad och polerad. Vilken ytasom används beror på stenens ytbehandling.