Röd granit Vånga

Det finns ingen extra infromation om detta valet