Rödflammig granit

Det finns ingen extra infromation om detta valet