Tillverkning & tradition

Stenhantverk

Vi vill gärna skänka dig en inblick i ett uråldrigt hantverk. Det som huggs i sten kan inte massproduceras. Med hammare och mejsel snidas dikt och ornament till minne av livet.

Minnesstenar genom historien

En bit av vårt ursprung

I arkeologiskt material är det just stenar som bevarats allra bäst genom årtusendena. Det kan vara allt från byggnader, som antikens tempel, faraonernas pyramider och vikingarnas runstenar till byggnadsdetaljer, gatusten eller utsirade grindstolpar.

Sten har även använts för små men viktiga bruksföremål – till tyngd på sländtrissor, som slipstenar, till smycken, spelbrickor och så vidare. Ofta har de varit vackert dekorerade, vilket kan tyda på att de hade stort värde och ärvdes från generation till generation.

Stenar, för att markera gravar eller viktiga händelser, har använts så gott som alla kulturer runt jordklotet.

Stenhuggarbyn

Hantverk och yrkesroller ärvdes och förmedlades under långa tider från generation till generation. Man lärde sig i tidiga år och handlaget kom att utvecklas till hög expertis. Detta upphörde till stor del i Europa då skråväsendet togs bort i mitten av 1800-talet. Men i Kina finns denna sedvänja kvar. I stenhuggarstaden Chongwu har man tillverkat i sten sedan 1300-talet. Deras förmåga att titta på ett fotografi för att sedan skapa en korrekt och proportionerlig tredimensionell skulptur är exceptionell.

En stolt tradition

”Jag kommer från en entreprenörsfamilj där skinnberedning och skickligt hantverk var allenarådande sedan långa tider. Därför är det intressant att samarbeta med de stolta hantverkarna i stenhuggardistriktet Chongwu, ett strävsamt folk med djupa traditioner.”


Marcus Skinnar, ägare Edurus AB