Skötsel av gravstenar

Granit är ett naturmaterial som är beständigt och inte påverkas nämnvärt av tiden, men materialet kräver ändå aktsamhet och omvårdnad. Normal blekning eller missfärgning på grund av sol, regn, vind, smuts, alger, mossa etc. påverkar stenen. Håll stenen ren och tvätta den regelbundet för bästa varaktiga skydd, helst vid fuktig väderlek. Edurus behandlar inte graniten som man exempelvis kan göra med bänkskivor.

Tvätta gravstenen med ljummet vatten. Vid hårt nedsmutsad yta kan ett milt tvättmedel med neutralt pH-värde användas, späd ut med ljummet vatten. En polerad yta torkas enkelt av med mjuk trasa eller svamp. Se till så att inga sandkorn repar ytan. En grovhuggen sten klarar en mer hårdhänt tvätt, använd en skurborste för att få bort smuts och beväxning.

Efter att tiden går blir målad och förgylld text och dekor mer och mer skör, så det gäller att vara försiktig när man tar bort smuts som lagt sig i fördjupningar i text och dekor. Rengör mycket varsamt för att undvika att råka skrapa loss färg, putsa eventuellt med mjuk tandborste.

Graniten är känslig för bland annat stearin, olja, rost och hög hetta. Ställ aldrig gravljus eller marschaller på eller i omedelbar närhet av stenen så att stänk kan uppstå. All form av fett och olja som tränger in i stenen är mycket svårt att få bort. 

Lägg ingen vinterkrans eller likvärdigt på eller mot stenen, då dessa ofta innehåller ståltråd som snart börjar rosta. Även växters egna oljor kan fälla av och missfärga ytor vilket kan vara bra att ha i åtanke framför allt om man köpt en ljus sten.