Edurus Trygghetsgaranti

Sten

Edurus Trygghetsgaranti ger en livslång garanti på stenen förutsatt att den inte utsätts för yttre våld. Garantin gäller exempelvis för sprickor och missfärgning.

Garantin gäller ej för smuts eller nedan beskriven åverkan på Edurus stenar.

Graniten är känslig för bl.a. stearin, olja, rost, nikotin, koffein eller hög hetta. Var därför försiktig och ställ aldrig gravljus eller marschaller på eller i omedelbar närhet av stenen så att stänk kan uppstå. All form av fett och olja som tränger in i stenen är mycket svårt att få bort. Lägg ingen vinterkrans eller likvärdigt på/mot stenen, då dessa ofta innehåller ståltråd som snart börjar rosta (men även växtens egna oljor kan fälla av och missfärga ytor).

Färg i text och dekor

Edurus ger två års garanti på färgen i en försänkt målad eller förgylld text och dekor. D.v.s. att färgen inte flagnar.

Garantin gäller inte för förgylld text och dekor på liggande stenar och ej heller för smuts i text och dekor.

Montering

Edurus garanterar att gravstenen monteras enligt Centrala gravvårdskommiténs monteringsanvisningar, samt lokala anvisningar så länge de minst uppfyller CGK´s regelverk.

Edurus ger ett års garanti på monteringen gällande rakhet och stabilitet.