Slipningseffekter

Olika slipningar skapar olika visuella effekter
Vi har följande slipningstekniker, vilka ger olika karaktär till gravstenens yta:

  • Polerad
  • Finslipad
  • Mattslipad
  • Flammad
  • Finhuggen
  • Pikhuggen
  • Råarbetad